slide_3.jpg

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De teksten op en de inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies van welke aard dan ook. CSi industries B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie/download van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

Eigendom

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij CSi industries B.V.. Zonder schriftelijke toestemming van CSi industries B.V. is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

Equipment

De module Equipment biedt de operator een moderne en zeer gebruiksvriendelijke tool om uw systeem te bedienen en overzien. Het vrij in te richten dashboard en de grafische systeemweergaven geven u de volledige controle over het systeem om zo een maximale performance te waarborgen.

Equipment illustratie
 • In één oogopslag duidelijk waar interventie nodig is
 • Real time informatie van alle lopende processen
 • Grafische systeemweergave met statusindicatie en
  traploze zoom-functie
 • Detailinformatie en systeeminstellingen per positie
 • Handbedieningsfunctie
 • Alarmmeldingen inclusief grafische locatieweergave
 • Overzicht van waarschuwingen
 • History logging
 • Multi-language, -user en -colourconfiguration management
 • Ondersteunt zowel lokale als domain gebruikers

Logistiek

De module Logistiek stelt u in staat om uw productie en interne logistieke processen optimaal aan te sturen. Plantools helpen u om op ieder moment de juiste beslissing te nemen en met de actuele statusinformatie houdt u volledig grip op uw output en voortgang. Integratie van uw ERP-systeem staat hierbij borg voor een juiste uitwisseling van productiedata.

Logistics illustratie
 • Beheer van product en productiedata
 • Order management
 • Product flow management en orderallocatie
 • Tracking & tracing
 • Interface met ERP-systemen
 • Verzamelen van data voor efficiëntie van het systeem

Management

De module Management biedt uitgebreide rapportagemogelijkheden om de maximale performance uit uw systeem te halen. De rapporten, gebaseerd op productiedata, systeemmeldingen en technische statusinformatie, bieden management en de technische dienst een volledig inzicht. Zowel equipment gebonden informatie als gegevens uit de lopende en reeds afgewerkte productieprocessen zijn beschikbaar in een format dat past bij uw interne processen.

Management illustratie
 • Real time en historische rapportages
 • Management rapportage: performance en beschikbaarheid
 • Duurzaamheidsrapportage: energie- en luchtverbruik
 • Onderhoudsrapportage: status- en onderhoudsanalyse
 • Operations rapportage: statistiek alarmmeldingen
 • Vrij configureerbare layouts
 • Web-based user interface voor toegankelijkheid binnen het netwerk en remote
 • Beveiliging met password op verschillende niveaus
 • Rapportage exportfunctie

Highlights